تجارت قهوه از دهه ی ۱۹۸۰ آغاز گردید و از پدربزرگ به پسر ادامه یافته است.

قهوه یمن در دهه ی ۱۹۹۰ با ادغام فرهنگ قهوه خانه در مکان های مختلف، با تکمیل شدن نام تجاری (yemen kahvesi tahsin ağa) در سال ٢٠١١ در شهر ها و مناطق مختلف تركيه شروع به فرنچايز و دادن شعبات خود كرده است.

در حال حاضر ، كافه هاى زنجيره اى يمن با بيش از ٢٠٩ شعبه در ٧ كشور ،تركيه ، آلمان ، اتريش ، سوئد ، قبري ، اربيل ، عراق و در طى چند سال اخير فعاليت خود را در ايران آغاز نموده است.

قهوه يمن از توليد تا برنامه ريزى ، از لوازم جانبى گرفته تا حدود ٨٠٪؜ از محصولات جا گرفته در منو،توسط تيم هاى با تجربه در كارخانه ى مجهز قهوه يمن توليد ميشود.